kierunki studiów, rynek pracy, staże dla studentów i absolwentów

Program Rozwoju Kompetencji na uczelniach

Ścisła współpraca między uczelnią a biznesem to podstawa rozwoju kraju. Minister nauki i szkolnictwa wyższego w tym roku zaakceptował kolejną edycję programu oferującego kierunki zamawiane na polskich uczelniach. Od 2014 roku wchodzi Program Rozwoju Kompetencji, zastąpi on kierunki zamawiane i zmieni strukturę kształcenia. Wykładowcy powinni zatem  kształtować umiejętności praktyczne i wpływa na rozwój kompetencji interpersonalnych studentów, jakże istotnych w każdej pracy…

pinterest
pinterest

Program Rozwoju Kompetencji oferuje możliwość podjęcia kształcenia na kierunkach interdyscyplinarnych. Zostaną wykorzystane nowoczesne technologie i innowacyjne metody kształcenia ludzi młodych. Powstanie więcej zajęć warsztatowych mających na celu zdobycie praktycznych umiejętności. Zmniejszy się liczba wykładów w siatce godzin wielu uczelni. Nowa polityka edukacyjna ma na celu promowanie kreatywnego i otwartego myślenia.

Z Programu Rozwoju Kompetencji mogą skorzystać uczelnie państwowe i prywatnych, które dostaną środki finansowe na wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, zajęcia warsztatowe i modułowe kształcenie. Studenci objęci tym programem będą posiadać kwalifikacje pożądane przez wielu pracodawców na rynku pracy.

Program Rozwoju Kompetencji wejdzie w życie 16 czerwca 2014 roku. Zastąpi program kierunków zamawianych 2008-2013, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wielu młodych ludzi. Absolwenci tych studiów mieli okazję odbyć praktyki zagraniczne w międzynarodowych koncernach oraz podjąć pracę związaną ze swoimi kwalifikacjami. Miejmy nadzieję, że nowy program autorstwa ministerstwa nauki pozwoli na jeszcze większe możliwości edukacyjne…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *