kierunki studiów, rynek pracy, staże dla studentów i absolwentów

Program Rozwoju Kompetencji na uczelniach

Ścisła współpraca między uczelnią a biznesem to podstawa rozwoju kraju. Minister nauki i szkolnictwa wyższego w tym roku zaakceptował kolejną edycję programu oferującego kierunki zamawiane na polskich uczelniach. Od 2014 roku wchodzi Program Rozwoju Kompetencji, zastąpi on kierunki zamawiane i zmieni strukturę kształcenia. Wykładowcy powinni zatem  kształtować umiejętności praktyczne i wpływa na rozwój kompetencji interpersonalnych studentów, jakże istotnych w każdej pracy…

pinterest
pinterest

Program Rozwoju Kompetencji oferuje możliwość podjęcia kształcenia na kierunkach interdyscyplinarnych. Zostaną wykorzystane nowoczesne technologie i innowacyjne metody kształcenia ludzi młodych. Powstanie więcej zajęć warsztatowych mających na celu zdobycie praktycznych umiejętności. Zmniejszy się liczba wykładów w siatce godzin wielu uczelni. Nowa polityka edukacyjna ma na celu promowanie kreatywnego i otwartego myślenia.

Z Programu Rozwoju Kompetencji mogą skorzystać uczelnie państwowe i prywatnych, które dostaną środki finansowe na wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, zajęcia warsztatowe i modułowe kształcenie. Studenci objęci tym programem będą posiadać kwalifikacje pożądane przez wielu pracodawców na rynku pracy.

Program Rozwoju Kompetencji wejdzie w życie 16 czerwca 2014 roku. Zastąpi program kierunków zamawianych 2008-2013, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród wielu młodych ludzi. Absolwenci tych studiów mieli okazję odbyć praktyki zagraniczne w międzynarodowych koncernach oraz podjąć pracę związaną ze swoimi kwalifikacjami. Miejmy nadzieję, że nowy program autorstwa ministerstwa nauki pozwoli na jeszcze większe możliwości edukacyjne…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *