wizytówki

Kiedy kobieta zarabia więcej

sytuacja kobiet w pracy
Źródło: Pinterest

Aspiracje zawodowe kobiet coraz częściej nie napotykają już na drastyczne ograniczenia. Szklany sufit wprawdzie istnieje, ale doskonale wykształcone kobiety robią wszystko, aby go rozbić. Oczywiście nadal istnieją zawody sfeminizowane, w których mężczyźni nie tylko nie chcą i nie lubią pracować, ale przecież – nie da się ukryć – są bardzo potrzebni. Cała sfera oświatowa zawłaszczona jest przez kobiety, chociaż w procesie wychowania i nauczania pierwiastek męski jest tak samo ważny. Przekazywanie dzieciom i młodzieży wyłącznie kobiecego sposobu postrzegania świata nie jest przecież przekazywaniem postrzegania całościowego. Są także zawody, w których kobiety zarabiają więcej od mężczyzn. Oczywiście nie należy do nich zawód nauczyciela – tutaj wciąż obowiązuje budżetowa urawniłowka konserwowana Kartą Nauczyciela.

O jakich zawodach zatem mówimy?

Bezsprzecznie więcej zarabiają modelki niż modele. Ale to przecież grupa zawodowa relatywnie mała: nie każda kobieta ma predyspozycje fizyczne do bycia modelką, a nawet jeśli ma – chce realizować swoje ambicje defilując po wybiegu.

Wyższe od mężczyzn zarobki osiągają audytorki i pracowniczki działów HR. Także maklerki giełdowe i agentki nieruchomości. Czyli w zawodach, które wymagają wysokich kompetencji społecznych i intuicji. Nie dziwi zatem fakt, że więcej wpływa na konto onkolożek niż onkologów czy kobiet pracujących w poradniach zdrowia psychicznego niż pracujących tam mężczyzn. Z tego samego zapewne powodu lepiej zarabiają panie detektyw od panów detektywów, a także kosmetyczki czy sprzedawczynie.

Informacje takie napawają optymizmem. Oto bowiem jesteśmy świadkami przemian na rynku pracy, które mają charakter nie tyle strukturalny, ile mentalny. Okazuje się bowiem, że umiejętności i predyspozycje, które uznawane były do niedawna za banalne i na rynku pracy nieprzydatne nie tylko są przydatne, ale nawet wysoce pożądane. Cierpliwość, empatia, umiejętność współpracy z ludźmi o odmiennych poglądach – wszelkie „kobiece” cechy ułatwiające funkcjonowanie w grupie; efektowną i efektywną są dla pracodawców cechami ważnymi. Kobiety – głowy do góry!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *