praca, rynek pracy

Wzrost liczby pracowników na umowie o pracę

Jak wskazuje prasa za danymi Głównego Urzędu Statystycznego, liczba pracowników w Polsce, którzy posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, wzrosła w ostatnich latach. Zaledwie przez ostatnie dwa lata przybyło więcej niż pół miliona osób na takiej umowie i obecnie jest ich 9,5 mln. Biorąc pod uwagę, że osób pracujących w Polsce jest niemal 13 mln, to można zwrócić uwagę, że odsetek tych z tego typu umową przekracza 73%. Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, największy wzrost takiego odsetka zaobserwować można wśród osób młodych, a ogółem ma to wynikać głównie z faktu zaistnienia rynku pracownika i konieczności dostosowania warunków zatrudnienia przez firmy do oczekiwań kandydatów na miejsca. Trend rosnącej liczby osób zatrudnionych na umowach bezterminowych współgra bez wątpienia w czasie z tymi zmianami na rynku pracy, które są wynikiem zmian demograficznych oraz gospodarczych, postępujących zwłaszcza od okolic 2014 roku. Zmiana nie jest może ogromna, ale oznacza, że w ciągu kilku ledwie lat udział tak zwanych umów śmieciowych i innych niebędących umową o pracę na czas nieokreślony spadł o kilka punktów procentowych. Odwrotny trend panował przez kilka lat poprzednich, np. 2009-12, kiedy to taki odsetek w dość podobnym tempie rósł. Nie bez wpływu na odwrócenie tej sytuacji może też być fakt zmiany w przepisach o pensji minimalnej, które uczyniły umowy-zlecenie czy samozatrudnienie mniej opłacalnymi dla pracodawców w wielu okolicznościach.

Umowę o pracę podpisuje znacznie więcej osób, niż kilka lat temu. Źródło: Pixabay.com.
Umowę o pracę podpisuje znacznie więcej osób, niż kilka lat temu. Źródło: Pixabay.com.

Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne niekoniecznie w Polsce zmalała – nadal jest ich według GUS około 1,4 miliona, chociaż dokładne oszacowanie wszystkich tego typu form pracy nie jest tak łatwe i zawsze pozostawia pewne „szare strefy”. Wydaje się jednak, że liczba ta pod względem absolutnym nie zmalała znacząco – ale spadła procentowo, jako że w kraju wzrosła liczba osób pracujących, o 430 tys. osób w ciągu ostatnich dwóch lat. Można więc powiedzieć, że to właśnie wśród nowych pracowników dominują bardziej niż dotychczas umowy o pracę, co potwierdzają też informacje odnośnie wieku zatrudnionych. Wśród Polaków w wieku do 24 lat, 31% ma być zatrudnione na etacie, a w grupie wiekowej 25-34 odsetek ten wynosi 67%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *