czas wolny, hobby i zainteresowania, studenckie życie

Letni wolontariat – w czym można wziąć udział?

Podróże, praca, ale też wolontariat – to rzeczy, którymi może być warto zająć się latem, gdy jest czas. Nie każdy czuje potrzebę pomagania innym, ale ci, którzy zdecydują się spędzać czas w ten sposób – zazwyczaj nie żałują. W krajach, gdzie wolontariat w każdej grupie wiekowej jest bardziej popularny, badania wskazują, iż spędzanie czasu w ten prospołeczny sposób ma pozytywną korelację ze wskaźnikami zdrowia i szczęścia w życiu. Fakt, że wśród studentów w Polsce wolontariat jest znacznie popularniejszy niż wśród osób starszych, sugeruje zmianę pokoleniową. W gronie Polaków w wieku 25 lat wolontariatem zajmuje się około jedna osoba na pięć. Wśród wielu najbardziej nowocześnie nastawionych pracodawców – a więc i często tych, dla których najlepiej się pracuje – wolontariat w CV jest bardzo mile widziany. Pokazuje on dodatkową aktywność, sugeruje, że dana osoba nie zadowala się odklepaniem najmniejszego minimum, no i przyzwyczajona jest do pracy z ludźmi nad celami, których osiągnięcie nie jest tak ściśle wymierne, jak to ma miejsce w przypadku wyników egzaminów. Osoby biorące udział w wolontariacie wskazują także na korzyści osobiste wynikające z poczucia wpływu na świat i poprawienia czyjejś sytuacji oraz możliwość poznania nowych ludzi, miejsc i sytuacji.

Za słowem wolontariat stoją niezliczone możliwości. Źródło: Pixabay.com.
Za słowem wolontariat stoją niezliczone możliwości. Źródło: Pixabay.com.

Wolontariat dla studentów może mieć bardzo różne formy i skupiać się na wspieraniu osób w trudnej sytuacji, zwierząt, środowiska naturalnego, organizacji społecznych czy też wydarzeń artystycznych. Wolontariuszy często poszukują chociażby festiwale filmowe, muzyczne i związane z innymi dziedzinami sztuki. Te najbardziej znane i poszukujące największej liczby osób to wcale niejedyne, bo wolontariat to chętnie widziana forma wsparcia i w małych miasteczkach, gdzie tylko działają odpowiednie ośrodki, choćby miejskie domy kultury – rzadko kiedy pozostają one bezczynne. Studenci czasami znajdują też zajęcie przy wydarzeniach sportowych, także tych największych, jak mistrzostwa w siatkówce. Bardzo dużo pracy jest jednak także w miejscach, gdzie można zrobić dużą różnicę dla tych potrzebujących pomocy. Często wolontariuszy przyjmują hospicja, schroniska bezdomnych i inne miejsca zajmujące się dbaniem o godność ludzi w wyjątkowo trudnym położeniu. Także schroniska dla zwierząt i organizacje mające na celu pomoc psom, kotom i nie tylko zainteresowane są każdą formą wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *