Kodeks Pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę – kto, jak i kiedy

Wypowiedzenie umowy o pracę to nic innego, jak jednostronne oświadczenie woli, powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Obie strony stosunku pracy są w tym przypadku jednakowo uprawnione.

wypowiedzenie umowy o pracę

Source: mylawconsultant.typepad.com via Wayne on Pinterest

Wypowiedzeniu umowy o pracę podlega zarówno umowa zawarta na czas nieokreślony, określony, jak również na okres próbny.

Oświadczenie wypowiadające umowę powinno mieć charakter pisemny. Powinno być czytelne, jasne i klarowne, nie budzące żadnych wątpliwości. Jeżeli wynika ze strony pracodawcy, powinno zawierać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, a także pouczenia o prawie odwołania od tego wypowiedzenia. Poza tym, pracodawca, który chce rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem musi dodatkowo przestrzegać przepisów, które nie pozwalają w każdym czasie zwolnić pracownika. Chodzi tu głównie o czteroletni okres przedemerytalnej ochrony przed zwolnieniem, czy niemożność zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Ważne jest również, aby rozwiązanie umowy o pracę zachowywało właściwy okres wypowiedzenia, który uzależniony jest nie tylko od rodzaju umowy, ale także czasu jej trwania.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi:

– 2 tygodnie w momencie kiedy pracownik był zatrudniony krócej, niż 6 miesięcy

– 1 miesiąc w momencie kiedy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

– 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

– 3 dni robocze przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni

– 1 tydzień przy okresie próbnym nie dłuższym, niż 2 tygodnie

– 2 tygodnie, jeśli okres próbny trwał 3 miesiące

Okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie

* Kodeks przewiduje także specyficzną sytuację skrócenia okresu wypowiedzenia (max do 1 miesiąca) umów zawartych na czas nieokreślony, jeśli pracodawca wypowiada umowę z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji stanowiska lub też z innych przyczyn nie dotyczących pracownika. Oczywiście w takich sytuacjach pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *