Kodeks Pracy, praca, rynek pracy

Urlopy wychowawcze

urlop wychowawczy
Źródło: Pinterest

Praca jest ważna, ale w życiu niezwykle ważna jest też równowaga między pracą a życiem osobistym, bo tylko wtedy nasza praca może być efektywna w długim czasie. Stąd wprowadzenie nowych przepisów regulujących urlopy wychowawcze ma duże znaczenie.

Od 1 września osoby bezrobotne, pracujące na umowach o dzieło i zlecenie, samozatrudnione i rolnicy opiekujący się dziećmi na urlopie wychowawczym będą mieli opłacone przez budżet państwa składki ubezpieczeniowe.

To bardzo istotna zmiana, dzięki której czas poświęcony wychowaniu dzieci nie odbije się na wysokości przyszłej emerytury. Decyzja o powrocie do pracy lub pozostaniu z dzieckiem w tym zakresie nie będzie już powodem do rwania sobie włosów z głowy. Objęcie ubezpieczeniem społecznym wszystkich rodziców jest elementem przywracania tej cennej równowagi właśnie. Praca jest ważna, ale czas poświęcony wychowaniu dzieci również – a wyrzeczenia w tym zakresie z reguły źle odbijają się na … efektywności pracy. Poczucie sprawiedliwości, którego dotychczas nie mieli nie-etatowcy sprzyjać będzie przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza przedsiębiorczości młodych kobiet.

Nowe przepisy zakładają w szczególności, że za osoby, które wykazują się co najmniej półrocznym stażem ubezpieczeniowym, budżet opłaci składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Podstawa wymiaru składek wyniesie tu 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Osoby dotychczas nieubezpieczone lub z krótszym stażem ubezpieczeniowym niż sześć miesięcy będą miały opłacone tylko składki na ubezpieczenia emerytalne (osoby te nie będą miały prawa do opieki zdrowotnej z NFZ oraz nie będą chronione na wypadek niezdolności do pracy). Dla nich podstawa wymiaru składek wyniesie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przyjęte rozwiązania są bez wątpienia ważnym krokiem i wyrównaniem szans wszystkich osób pracujących, niezależnie od formy zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *