Kodeks Pracy, praca

Umowa zlecenie a emerytura

Coraz więcej osób pracuje na tzw. śmieciówkach, a na umowę o pracę nie mogą liczyć wszyscy zatrudniani w przedsiębiorstwie. Nie mamy prawa do urlopu i okresu wypowiedzenia, szansy na odprawę i odrobienie stażu pracy. Co w takim razie z emeryturą? Czy pracując przez kilka lat na umowę zlecenie możemy liczyć na emeryturę?

źródło:Pinterest
źródło:Pinterest

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych można stwierdzić, że wykonując pracę na podstawie umowy zlecenie mamy prawo do osiągnięcia emerytury, jeżeli ukończymy odpowiedni wiek. Co oznacza to w praktyce? Wszystkie osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i pracują na zlecenie powinny mieć odprowadzane składki emerytalne przez ich zakład pracy. Wysokość składek jest taka sama jak w przypadku umowy o pracę. Oblicza się ją od przychody albo stawki wyrażonej kwotowo w umowie. Niestety nie wszyscy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Do tej grupy należą pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz będący studentami i uczniami szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. Pracodawca zatrudniający studenta nie jest zobligowany do opłacania składek emerytalnych. Ma jednak obowiązek zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy z tej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *