praca, rynek pracy, studia podyplomowe

Studia podyplomowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rynek pracy w Polsce wymaga od pracowników stałego podnoszenia kwalifikacji, kształcenia się na kursach i szkoleniach, a nawet zmiany zawodu, aby zapewnić sobie zadowalające warunki bytowe. Specjalistyczna wiedza oraz nowe umiejętności poszerzają nasze horyzonty i odrywają ważną rolę w dalszym życiu. Dzięki studiom podyplomowym mamy szansę na awans w pracy i objęcie nowego stanowiska. Czasami dalsza edukacja po ukończeniu studiów jest jedyną możliwością na znalezienie pierwszej pracy. Jeżeli nie posiadasz środków na rozpoczęcie studiów podyplomowych, możesz skorzystać z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na studia podyplomowe nie możesz zgłosić się samemu – czyni to pracodawca albo urząd pracy (jeśli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym). Nie ponosisz w całości kosztów za kształcenie, znaczą część (około 80%) pokrywa Unia Europejska. Pracodawca ponosi niewielkie środki na dokształcenie pracownika, jeżeli zdecyduje się złożyć wniosek o dofinansowanie dla swojego przedsiębiorstwa. Ze studiów może skorzystać każdy, kto spełnia wymogi Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia podyplomowe obejmują wiele dziedzin i obszarów zawodowych, są dostosowane do sytuacji na rynku pracy. EFS wspiera najczęściej zawody deficytowe na rynku pracy w celu podniesienia aktywności zawodowej w małych, średnich i dużych firmach.

Najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych na uczelniach w Polsce dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego to: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie środkami z Unii Europejskiej, turystyka i hotelarstwo, ochrona środowiska, sprzedaż i marketing. Dofinansowane są także kierunki pozwalające podnieść kompetencje informatyczne pracowników mikro- i makroprzedsiębiorstw. W Polsce wciąż brakuje programistów, testerów oprogramowania, webmasterów i grafików 3 D.

Jeżeli jesteś zainteresowany konkretną uczelnią i kierunkiem, więcej informacji możesz znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Musisz spełniać wszystkie kryteria, aby dostać się na dofinansowane studia podyplomowe. Bardzo często o uzyskaniu indeksu na wybrany kierunek, decyduje również kolejność zgłoszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *