studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli: pedagogika

Absolwenci bez uprawnień nauczycielskich, żeby uczyć w szkole muszą odbyć studia podyplomowe, które dadzą im wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

pedagogiczne studia podyplomowe
źródło: Pinterest

Jeżeli ukończyliście studia nie dające wam uprawnień do pracy w szkole, musicie uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydaktyki, psychologii itp. Według ustaleń Ministerstwa Edukacji Narodowej należy odbyć nie mniej niż 270 godzin zajęć oraz pozytywnie zaliczyć praktyki w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do nauczania w placówkach oświatowych. Adresatami są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą ubiegać się o zajmowanie stanowiska nauczycielskiego. Pozytywne zakończenie studiów pozwala absolwentom na nauczanie w placówkach oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.

Studia dające uprawnienia nauczycielskie odbywają się w trybie zaocznym i posiada je w ofercie większość uczelni wyższych o profilu pedagogicznym. Na przykład dostępne w ofercie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium studia  podyplomowe mają wymiar 350 godzin. W trakcie studiów odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów, poza uczestniczeniem w zajęciach i pozytywnym zaliczeniem egzaminów, jest odbycie 150 godzinnych praktyk w placówkach oświatowych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *