kierunki studiów, wykształcenie a praca

Najbardziej oblegane kierunki na AGH w Krakowie

Akademia Górniczo Hutnicza zakończyła niedawno internetową rejestrację kandydatów na studia. W tym roku do najbardziej obleganych należą budownictwo (prawie 7 osób na miejsce), inżynieria biomedyczna (5,6) oraz geodezja i kartografia (5,3).

Budownictwo to obecnie jeden z najbardziej rozwijających się kierunków studiów na uczelniach technicznych. Studenci zdobywają tam podstawową wiedzę i umiejętności o materiałach i wyrobach budowlanych. Nauczanie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom przystosowanie się do zmieniających się metod projektowania i rozwoju wszelkiego typu konstrukcji. W trakcie studiów omawiane są również podstawowe zagadnienia związane z polskim i unijnym prawem budowlanym. Dla przyszłych inżynierów najważniejsze cechy to dokładność w wykonywaniu obliczeń i czynności oraz umiejętności kierownicze.

Inżynieria biomedyczna jest jednym z najnowszych kierunków kształcenia. To dziedzina interdyscyplinarna leżąca na styku kilku nauk technicznych (takich jak: elektronika, informatyka, mechanika, technologia materiałowa, itp.) oraz nauk biologiczno-medycznych. Studia na inżynierii biomedycznej są interdyscyplinarne, dlatego wymagają od kandydatów otwartego umysłu zarówna na kwestie techniczne jak i przyrodnicze. W Polsce inżynieria biomedyczna jako osobny kierunek istnieje dopiero od roku akademickiego 2006/2007.

Geodezja i kartografia to kierunek kształcący specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji. Ich umiejętności obejmują: wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie obiektów na mapach oraz geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Po studiach z tej dziedziny absolwenci znajdują także zatrudnienie w firmach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *