edukacja dla osób starszych, kursy językowe

Konkurencyjni seniorzy

Przedłużenie wieku emerytalnego jest ciągle jeszcze wierzchołkiem góry lodowej działań mających usprawnić przeciążone już teraz systemy emerytalne i nie jest to tylko polski problem. Na forum Unii Europejskiej również na ten temat toczy się debata. Pracowników w wieku największej aktywności zawodowej (29-50 lat) jest za mało w stosunku do reszty i potrzeb systemu. W związku z wyraźnym wzrostem długości i jakości życia warto więc, by ludzie po 50 roku życia pozostawali na rynku pracy. Zbliżająca się emerytura nie musi oznaczać wycofania się, nie musi oznaczać braku rozwoju zawodowego i spoczywania na laurach, by jakoś przetrwać. Kwalifikacje można i trzeba podnosić w każdym wieku, a starszy pracownik, tuż przed emeryturą może być bardzo konkurencyjny.

Przydatne inicjatywy dla seniorów

Doskonałym pomysłem dla starszych osób, wpływającym na ich poczucie pewności siebie również na rynku pracy jest uniwersytet trzeciego wieku, kursy językowe czy internetowe. Ciekawą ofertę przygotowała Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, proponując kursy w wakacje. Kurs psychologii, jaki był prowadzony dla seniorów, miał na celu aktywizację ich zainteresowań, pomoc w przystosowaniu się w sytuacji przejścia na emeryturę, jak również w utrzymaniu się na rynku pracy osób w wieku seniorskim.

Prawne zmiany dostosowujące rynek pracy dla osób po 50 roku życia są niewystarczające. Jak zauważają eksperci w tej dziedzinie potrzeba kompleksowych działań. Również w sferze zmiany mentalności osób starszych. Stąd wszelkie inicjatywy wpływające na aktywność zawodową tej grupy wiekowej są niezwykle cenne. W tym kontekście ciekawym przykładem jest Bank Aktywności Seniorskich (BAS). To pierwsza ogólnopolska platforma, która gromadzi i udostępnia informacje na temat inicjatyw tworzonych z myślą o osobach starszych. Zawiera pogrupowane tematycznie, czytelne opisy wydarzeń w poszczególnych województwach (m.in. kategorie „ZDROWIE”, „PASJE”, „PRACA I EDUKACJA”, „SPORT” oraz „PRAWO I FINANSE”). Umożliwia łatwe wyszukiwanie interesujących użytkownika aktywności na podstawie słów kluczowych. Pozwala więc być na czasie, nie wypaść z obiegu i zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *