internet, prasa, reklama

Jakie kampanie społeczne zwróciły najwięcej uwagi w polskich mediach?

Z wielu powodów, marketing społeczny stał się jednym ze stałych elementów świata reklamy, i na pewno znajduje się wśród tych zwracających sporo uwagi. Agencje często wykonują pracę pro bono, jeśli w grę wchodzą kampanie mające promować powszechnie akceptowany społecznie cel, a nie tylko jedną z firm kierującą się potrzebą własnego zysku. Można zauważyć, że największe czy najbardziej wyraziste kampanie dotyczą akcji charytatywnych, badań czy leczenia częstych chorób, jak nowotwory, często w grę wchodzi też zachęcanie do zdrowego trybu życia, w tym unikania uzależnień. Kampanie takie pojawiają się cały czas na mniejszą i większą skalę. Jako przykład z tej drugiej grupy podać można akcję prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia: w spocie skierowanym do TV i radia króliki opowiadają o tym, by chcąc zostać rodzicem, zadbać o zdrowy tryb życia, na przykład by nie przesadzać z alkoholem i ograniczać stres. Celem jest poprawa zdrowia prokreacyjnego w Polsce. Jako przykład kampanii prowadzonej przy mniejszym budżecie i węższej grupie docelowej wymieńmy z kolei akcję „Dopal cenę swojej śmierci”, przygotowaną przez Urząd Miasta w Mysłowicach. W jej ramach nie tylko nakręcono film, ale też przygotowano działania bezpośrednie: do mysłowickich szkół przyjechały karawany, których załoga oferowało zniżki na usługi pogrzebowe dla osób korzystających z dopalaczy. W śląskim mieście pojawiła się też powiązana reklama outdoorowa czy też ulotki. Jakie kampanie społeczne zostały najlepiej przyjęte w ostatnich latach?

Wiele czołowych agencji mierzy się z kwestią zapobiegania nowotworom, poprzez promowanie badań w reklamach społecznych. Źródło: Pixabay.com.
Wiele czołowych agencji mierzy się z kwestią zapobiegania nowotworom, poprzez promowanie badań w reklamach społecznych. Źródło: Pixabay.com.

Jednym ze sposobów, by się o tym przekonać, jest zajrzenie na długą listę laureatów konkursu Kampania Społeczna Roku. W tym roku zgłoszono do niego 70 kampanii, a nagrody przyznano 3 lipca. I tak, w jednej z licznych kategorii triumfowała na przykład kampania „Niewidzialni”, zwracająca uwagę na życie osób bezdomnych – głównie poprzez wydanie książki i czytanie tekstu przez dziennikarzy. Miarą sukcesu w tym przypadku było dotarcie do dużej liczby odbiorców, obecność w telewizjach itp. Wśród kampanii publicznych wyróżniono z kolei „Żonkile”, organizowaną już regularnie akcję społeczno-edukacyjną, w ramach której wolontariusze rozdają podobizny tego właśnie kwiatu w geście pamięci o powstaniu w getcie – ale to tylko jeden z elementów kampanii. Innym z nagrodzonych została kampania „Łap jaja”, która w przystępny i zabawny sposób miała zamiar zwrócić uwagę na powszechność raka jąder i zalety badania się, angażując nowoczesne media, znane twarze m.in. YouTube’a i samych użytkowników internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *