kierunki studiów, staże dla studentów i absolwentów, studenckie życie, studia

Jak założyć na studiach koło naukowe?

Jeśli interesuje cię kierunek, na którym studiujesz, i masz zamiar działać w nim jak najaktywniej oraz zwiększyć szanse na karierę w dziedzinie – przynależność albo uruchomienie koła naukowego może być doskonałym sposobem na to, by nie ograniczać się jedynie do zajęć obowiązkowych. Daje to osobom z zewnątrz widoczny dowód na działalność oraz osiągnięcia w zakresie poszerzania wiedzy, wyróżniając spośród wszystkich innych studentów, którzy tylko wyrabiają minimum – ważne zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma zamiar brać udział w konferencjach, starać się o doktorat i inne posady uniwersyteckie, albo otrzymać niektóre stypendia. Do tego koło jest okazją, by zajmować się właśnie tym, co samemu na danym kierunku uznało się za najbardziej interesujące – albo przynajmniej spośród tych treści, które znalazły też grono innych zaciekawionych. W końcu bowiem założenie koła nie jest takie proste i wymaga między innymi współpracy z innymi studentami, a także pracownikami uczelni. Po części można to uznać za utrudnienie, a po części za okazję do zdobycia wielu umiejętności, zarówno w kwestii załatwiania spraw w życiu, jak i poznawania ludzi oraz regularnych spotkań z nimi. Koła naukowe pozwalają na aktywność wielu typów – możliwe jest uzyskiwanie środków na pisanie i tworzenie innych treści, organizację spotkań czy wydarzeń, albo też podróże w określonych celach – wiele zależy od pomysłu samych założycieli.

Założenie koła jest wymagające, ale obrady mogą być bardzo przyjemne. Źródło: Pixabay.com.
Założenie koła jest wymagające, ale obrady mogą być bardzo przyjemne. Źródło: Pixabay.com.

Koła naukowe można zakładać na różnorakich uczelniach i specyficzne wymagania są ustalane samodzielnie na każdej z nich. Niemniej pewne reguły są dość uniwersalne i m.in. mają oparcie w prawie o szkolnictwie wyższym czy prawie o stowarzyszeniach. Przykładowo, raczej na pewno do uruchomienia koła wymagana będzie odpowiednia liczba osób. Niemniej w zależności od uczelni może to być na przykład 5, 10 czy 15 osób. Standardem jest też to, że przy zakładaniu koła wskazane jest znalezienie opiekuna naukowego – typowo pracownika związanego z daną dziedziną. Powinien on nie tylko być pośrednikiem pomiędzy kołem a władzami uczelni, ale też służyć przydatną zawsze wiedzą na różne tematy i doświadczeniem. Dość trudnym krokiem przy zakładaniu koła może być napisanie jego statutu. Jako dokument prawny taki regulamin powinien spełniać różnorodne standardy prawne i dla osoby niezaznajomionej z tematem może wymagać trochę wysiłku. W takim statucie trzeba będzie zawrzeć na przykład, jak nazywa się koło, czym się zajmuje, gdzie to robi, jak można do niego dołączyć, jak zorganizowane i wybierane są władze, kto reprezentuje koło, a nawet w jaki sposób może zostać ono rozwiązane. Odpowiednie wnioski do władz uczelni (rektora, prorektora itp.) o możliwość założenia koła wymagają zazwyczaj listy członków, zgody opiekuna i nieraz odpowiedniego autorytetu jak dziekan, a także wspomnianego statutu. Prowadzenie koła to regularny wysiłek, ale przynosi też typowe dla własnej działalności zalety, włącznie z możliwością otrzymania funduszy na założone cele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *