praca, rynek pracy, szkolenia pracowników

Ile miejsc pracy zniknie w najbliższych dekadach wskutek automatyzacji?

Przygotowany przez stronę Gumtree.pl raport pod tytułem „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy” to kolejny intrygujący przykład demonstrujący wpływ rozwoju technologicznego na dynamikę rynku pracy. Jak wiadomo, od stuleci maszyny i automatyzacja różnych zajęć sprawiają, że pojawiają się pewne zawody, zaś inne przestają być opłacalne, albo przynajmniej wymagają znacznie mniej liczebnej siły roboczej, by zaspokoić potrzeby cywilizacji na dany produkt czy usługę. Według raportu, w ciągu najbliższych 25 lat zniknąć ma średnio około 40% obecnych miejsc pracy – co oznacza oczywiście, że wiele osób ma powody poważnie rozważać swoją zawodową przyszłość. Nie jest to pierwszy raport tego typu, niemniej przypomina on o tej interesującej, a dla niektórych być może stresującej sytuacji. Jak można się domyślić, najbardziej zagrożone są stanowiska wymagające powtarzalnej, prostej pracy oraz niewysokich kwalifikacji. Nie chodzi już nawet tylko o np. produkcję, gdzie automatyzacja jest już daleko posunięta – w najbliższych dekadach nawet większe oddziaływanie na zmiany rynku pracy powinna mieć głównie automatyzacja związana z technikami informatycznymi, co oznacza, że zniknąć ma wyjątkowo wiele miejsc pracy związanych z prostą pracą biurową czy wszelako rozumianym transportem. Mówi się też, że wyjątkowo mocno automatyzacja dotknąć ma branżę związaną z analizowaniem i przetwarzaniem danych, a więc np. osoby siedzące nad „tabelkami” w bankach itp. Jak zwykle, są zawody, które będzie trudno zautomatyzować, a przez to praca zarobkowa wydaje się niezagrożona w przyszłości – koronnym przykładem są lekarze.

Nadzór nad maszynami coraz częściej staje się najważniejszą pracą w firmie. Źródło: Pixabay.com.
Nadzór nad maszynami coraz częściej staje się najważniejszą pracą w firmie. Źródło: Pixabay.com.

Raport nie tylko przewiduje zmiany w liczbie miejsc pracy, ale też prezentuje postawy Polaków wobec tej sytuacji. Wynika z niego, że ogólny zarys wpływu automatyzacji na rynek pracy jest zazwyczaj znany – zdecydowana większość badanych zgodził się ze stwierdzeniem, iż w ciągu najbliższych 30 lat większość pracy obecnie wykonywanej przez ludzi trafi w ręce maszyn. Niemniej, niewielka część pracowników aktywnie prowadzi działania w reakcji na tę wiedzę. Według raportu Gumtree.pl, ok. 10% Polaków śledzi wydarzenia i trendy na rynku pracy, a niecałe 20% bierze udział w szkoleniach mających przygotować ich na zmiany. Pozostałe podstawowe wnioski raportu potwierdzają ten obraz: przykładowo, o ile ponad 80% badanych zgodziło się, że technologie informatyczne są przyszłością, to tylko 36% przypuszcza, że może się nimi w swojej karierze zajmować. Podstawowy praktyczny wniosek ze wszystkich tych danych nie będzie zaskakujący dla nikogo, kto interesuje się rynkiem pracy: zapotrzebowanie na szeroko rozumianych informatyków powinno w przyszłości tylko rosnąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *