szkolenia pracowników

Czym jest coaching dla pracowników

Jedna z definicji coachingu, stworzona przez International Coach Federation, określa go jako partnerską relację podczas której coach, czyli trener, pomaga klientowi wykorzystać jego potencjał i osiągnąć zamierzone rezultaty. W trakcie sesji klient poprzez rozmowę z trenerem skłaniany jest do przemyśleń odnośnie jego życia i kariery, i do określenia celów oraz sposobu ich realizacji. Celem coachingu jest pomóc klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym się znajduje, do punktu w którym chce być. Coaching jest istotny nie tylko z perspektywy pracowników, ale również pracodawców, ponieważ zwiększa efektywność pracownika i pomaga przezwyciężyć jego ograniczenia.

businessman na drabinie

Source: career21st.com via Career21st on Pinterest

Niestety zbyt często cele pracodawcy i pracownika różnią się od siebie, doprowadza to zmarnowania potencjału pracownika i do niewłaściwego wykorzystania jego umiejętności. Dlatego coaching dla pracowników ma za zadanie uświadomienie pracownikowi jego roli w funkcjonowaniu firmy i stworzenie spójnych celów, które połączą jego interes z interesem pracodawcy. Aby w pełni wykorzystać potencjał pracownika musi on wiedzieć, że to co robi jest wartościowe i ma sens. Warto również pokazać mu, że to co robi firma także jest potrzebne i przyczynia się do poprawy warunków życia całego społeczeństwa. Trzeba go przekonać, że sukces firmy to również jego osobisty rozwój i wzrastanie w obrębie całości jaką jest firma.

Coaching pozwala dobremu managerowi zbudować zespół ludzi zdeterminowanych do osiągnięcia sukcesu – drużyny, która będzie zwyciężać. Drużyny, której celem będzie dawać z siebie wszystko, ponieważ będzie się składać z ludzi, którzy robią to co daje im radość i to co ma dla nich sens. Dzięki coachingowi zewnętrznemu można poprawić funkcjonowanie zespołów. Zajęcia z trenerem pozwolą pracownikom wyzwolić zdolność do współpracy generatywnej i poprawić relację między nimi. Lepsze zrozumienie wśród pracowników zwiększy również ich efektywność jako zespołu.

Rolą coachingu dla pracowników jest wydobycie maksymalnego potencjału tkwiącego w osobach zatrudnionych w firmie. Dzięki niemu można nie tylko zwiększyć efektywność, ale również motywację do pracy, która pozytywnie wpłynie na stosunki międzyludzkie w firmie. Korzystanie z zewnętrznego coachingu pozwala także zdiagnozować jakie firma popełnia błędy i skorygować jej działanie, niska skuteczność nie musi być winą członków zespoły, ale może być spowodowana przez nieudolnego managera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *