szkolenia pracowników

Szkolenia: jakość czy ilość?

Szkolenia z zakresu aktualizacji prawa, finansów, obsługi klienta czy technik sprzedażowych; warsztaty z motywowania pracowników, umiejętności IT i coaching; obsługa social mediów. Szkolenia stacjonarne i zdalne (e-lerning). Szkolenia, szkolenia, szkolenia… Kto z nas nie był na nie wysyłany przez pracodawcę; kto w chwili zwątpienia nie szukała na własną rękę takiego, które podniosłoby jego kwalifikacje albo dało możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego posiadane i tak umiejętności. Wszyscy wiemy: szkolenie szkoleniu nierówne. Zdarzają się szkolenia i warsztaty nudne, niewnoszące nic nowego, wtórne, nastawione wyłącznie na zysk… szkolącego.

Coraz częściej słychać głosy, że szkolenie to jest sprawa darmowa, rodzaj towarzyskiego zlotu, na którym można dobrze zjeść i dostać „papiery”. Zdarzają się  firmy i trenerzy, którzy w miejsce rzetelnej wiedzy i analizy konkretnych przypadków, proponują szkolenia na podstawie publikacji popularno-naukowych, albo własnych „doświadczeń”.

Fakt, że wiele szkoleń (współ)finansowanych jest z pieniędzy unijnych sprawia, że biorący w nich udział kursanci odnoszą wrażenie, że są one za darmo i że wszystko, co ze szkoleniami związane im się „należy”.

Ilość szkoleń proponowanych pracownikom nie zawsze współgra z jakością.

Jak czytamy w mediach, wyczerpują się fundusze unijne z programowania 2007-2013, a następny dopływ środków z UE jest planowany na 2015 rok. Możliwe więc, że pracodawcy zaczną korzystać z oferty szkoleń rozsądniej i baczniej będą przyglądać się ich jakości. Skończą się „darmowe” nasiadówki, których walor polegał głównie na… traceniu czasu. Konieczność inwestowania w szkolenia płatne na pewno sprawi, że pracodawca dwa razy przyjrzy się ofercie, zanim zdecyduje się wybrać te kursy i warsztaty, które będą dobre dla całego zespołu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *