Kodeks Pracy, praca

Praca w upale – to różne prawa dla pracowników

W czasie, gdy temperatura przekracza nadal 30 stopni w cieniu w szczytowych momentach dnia, a w pozostałych godzinach niewiele spuszcza z tonu, praca może być wyjątkowym wymaganiem nawet dla tych, którzy na co dzień z pieśnią na ustach wykonują swoje obowiązki. Wiedząc o tym, szefowie mogą reagować w różny sposób i iść na różne ustępstwa. Po trochu zależy to od charakteru samej pracy i zwłaszcza miejsca, w którym się toczy. Ta sama pogoda może mieć bardzo odmienny efekt na dworze, w biurze klimatyzowanym oraz w takim bez wydajnej klimatyzacji, w którym słońce nagrzewa wnętrze przez długi czas. Ta druga opcja jest oczywiście najbardziej dogodna dla pracowników w tym względzie i wymaga najmniej dodatkowych aktywności, by osiągnąć komfort i zadowolenie, niemniej w przepisach prawa pracy, takich jak rozporządzenia ministerstwa, istnieje trochę oficjalnych przepisów związanych z temperaturą, które dotyczą wszystkich pracodawców – nakładając na nich pewne podstawowe obowiązki. Nie dotyczą one klimatyzacji, która jest obowiązkiem jedynie w przypadku określonych branży związanych z wysokimi temperaturami (jak np. hutnictwo), a dla innych miejsc pracy pod względem przepisów jedynie sugerowana. Ale jeśli w biurze robi się gorąco, szef powinien zwrócić na to uwagę.

Stały dostęp do zimnej wody to wymóg prawny. Źródło: Pixabay.com.
Stały dostęp do zimnej wody to wymóg prawny. Źródło: Pixabay.com.

Za szczególne warunki w tego typu przepisach ustala się typowo temperaturę przekraczającą 25 stopni w przypadku pracy na dworze lub też przekraczającą 28 stopni, gdy chodzi o pracę w budynku. Najbardziej wyrazistym wymogiem wobec pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej do ich potrzeb ilości zimnych napojów, przez cały czas pracy. Nie jest sprecyzowane, jakie to napoje, może to więc być i zimna woda. Ogółem, o czym warto pamiętać swoją drogą, dostęp do odpowiedniej ilości wody w pracy jest prawem pracownika każdego dnia roku. Jeśli chodzi o zapewnienie pracownikom dodatkowego odpoczynku, nie istnieją ścisłe przepisy, które kładłyby wyraźne konsekwencje na pracodawcach. Można więc pracownikowi dzień pracy skrócić czy zapewnić specjalne przerwy, ale nie ma podstaw tego się prawnie domagać. Przepis dotyczący temperatury w miejscu pracy pojawia się też w kwestii zatrudniania młodocianych, czyli osób przed 18. rokiem życia – oni nie mogą pracować tam, gdzie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *