internet, prasa

Pakiet klimatyczny a przyszłość planety – jak w Polsce kształtuje się opinia publiczna

Spośród wielorakich norm europejskich, które wprowadzane są w Polsce od czasu wstąpienia do Unii, niewiele spotyka się z tak szeroką i zażartą dyskusją, jak pakiet klimatyczny. Oficjalnie rzecz biorąc, jego założenia są proste i znane. Zmiany klimatyczne wywołane coraz większym stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu prowadzą do znacznych strat dla rolnictwa na całej Ziemi. Wymieranie wielu używanych przez człowieka zwierząt i roślin, a także wzrost liczby upałów i powodzi, pośrednio prowadzi do coraz większych wydatków. By spowolnić tempo zmian, Unia Europejska wprowadziła w 2007 roku tzw. pakiet klimatyczny, w którym każdy kraj członkowski zobowiązał się do: obniżenia o 20% emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20%, a także zwiększenie o tę samą ilość efektywności energetycznej. Te liczby jednak wywołują wiele kontrowersji w mediach. W zależności od tego, gdzie wejdziemy, dowiemy się albo, że to konieczna inwestycja, która nie zaszkodzi finansowo przeciętnemu Polakowi, albo też, że efektem paktu będą ogromne straty finansowe Polaków, a jego wpływ na klimat będzie minimalny.

RWE
Odnawialne źródła energii. Źródło zdjęcia: Wikipedia.org

Podzielone są zarówno media, jak i nawet firmy energetyczne. Powodem jest m.in. to, że Polska to kraj zależny od węgla w bardzo dużej mierze. Według nowych negocjacji, do 2020 r. Polska musi podnieść ilość odnawialnych źródeł energii do 15% całości, co jednak nadal oznacza wielki wzrost, a więc konieczność wielkich wydatków – co najmniej 5 mld zł rocznie. Prawicowe media, z reguły niechętne projektom Unii Europejskiej, zazwyczaj zwracają uwagę na potencjalne straty. Dominują artykuły o tytułach takich jak „Rujnujący pakiet klimatyczny”, które wyliczają wydatki poniesione przez koncerny energetyczne, które przynieść mają za sobą znaczny wzrost cen energii dla klientów.

 

Inne media również chętnie publikują opinie tego nurtu, jednak także często przywołują stanowiska np. RWE, GE Energy czy PGE, zdaniem których pakiet klimatyczny nie odbije się negatywnie na finansach Polaków. Zwracają oni uwagę, że polscy politycy wynegocjowali wiele ułagodzeń dla kraju dość ubogiego i opartego na węglu, jakim, jest Polska. Odpowiednie fundusze mogą pomóc firmom dokonać dywersyfikacji źródeł energii, które na dłuższą metę i tak są im potrzebne. Niektórzy zwracają też uwagę na rynek pracy, który ma szanse zyskać na nowej technologii. Energia odnawialna w Polsce to rynek, który ma możliwość dynamicznego rozwoju. Ponadto zazwyczaj opiera się na licznych, małych, lokalnych źródłach energii, co sprawia, że więcej pieniędzy otrzymują lokalni pracownicy, a nieco mniej właściciele jednej wielkiej kopalni. Może to przynieść dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *