kierunki studiów, studia

Kryminologia – nowy kierunek studiów

Aby przyciągnąć studentów uczelnie wyższe wprowadzają innowacyjne kierunki i specjalizacje. Uniwersytet Gdański w tym roku akademickim utworzył kryminologię. Kierunek jest nowatorski w szkolnictwie wyższym, na niewielu uczelniach Europy jest możliwość podjęcia kształcenia z tej dziedziny. Na jedno miejsce kandydaci złożyli ponad 40 podań. W rezultacie przyjęto 50 osób na studia dzienne oraz ponad 350 na studia zaoczne. Gdzie można znaleźć pracę po kryminologii?

źródło:Pinterest
źródło:Pinterest

Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim to interdyscyplinarny kierunek, na którym zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Program studiów został oczywiście opracowany we współpracy z Polską Akademią Nauk. Kryminologia to nauka społeczna, która zajmuje się zdobywaniem wiedzy na temat przestępstw, jego przyczyn oraz badaniem profilu osobowościowego sprawcy. Kierunek studiów opiera się na kilku dziedzinach naukowych: psychologii, socjologii, prawa oraz psychiatrii. W programie studiów znajdują się także zajęcia z biologii oraz chemii.

Kryminologia to trzyletnie studia licencjackie przygotowujące kompleksowo do zawodu. W ramach zajęć odbędą się ćwiczenia z wiktymologii, tj. nauce o ofiarach przestępstw oraz badania i analizy sprawcy. Program kryminologii podobno powstał po konsultacji z sądami, prokuraturą i Komendą Wojewódzką Policji.

Studenci decydujący się na naukę na tym kierunku, mają możliwość wyjazdu zagranicę do Texasu (College of Criminal Justice Sam Houston State University) lub Niemczech (Uniwersytet im.Ernesta Miritza Arndta w Niemczech) w ramach wymiany międzynarodowej.

Młodzi ludzie kończący kryminologię, będą posiadać wiedzę i kompetencje do pracy w organizacjach wymiaru sprawiedliwości. Absolwenci tego innowacyjnego kierunku mogą szukać pracy w więzieniu, straży miejskiej lub w policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *