kursy językowe, praca, rynek pracy, szkolenia pracowników

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku?

Nie ma raczej potrzeby podkreślać wielokrotnie znanego już raczej powszechnie faktu, że znajomość angielskiego jest w wielu zawodach niezwykle przydatna, a na licznych stanowiskach mówić po angielsku po prostu trzeba, by być rozważanym do przyjęcia. Informacje statystyczne na temat nauki angielskiego w celach zawodowych zbierała niedawno między innymi szkoła Speak Up, zwracając uwagę między innymi na fakt, iż większość obecnie zamieszczanych ofert pracy zawiera jego znajomość jako wymóg. Wśród być może mniej oczywistych wniosków zwraca się tam uwagę na to, iż oferty wysokich stanowisk rzadziej taki wymóg posiadają: być może dlatego, że podaż osób spełniających pozostałe kryteria jest znacznie mniejsza. Tymczasem wśród praktykantów i stażystów aż niemal 60% ofert zawiera to kryterium. Mniej dziwny jest zapewne fakt, że branże specjalistyczne częściej wymagają angielskiego od pracowników, a w ramach tej samej branży – ci mówiący w języku Szekspira średnio zarabiają wyraźnie więcej. W skrócie mówiąc: jest to istotny element, na jaki się patrzy. Tutaj jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że uzyskany certyfikat czy zdana matura na 100% dla większości pracodawców nie będą wystarczające – jeśli w pracy faktycznie używa się angielskiego, możemy być pewni, że pojawi się ta kwestia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tylko w określonych przypadkach będziemy rozmawiać wyłącznie po angielsku – częstszy wśród polskich HR-owców jest zwyczaj, by rozmawiać głównie po polsku, ale zadać po angielsku kilka pytań i uważnie słuchać odpowiedzi. Dlatego też jeśli na co dzień nie rozmawiacie po angielsku, warto przećwiczyć pewne zwroty i tematy, by nie okazało się, że język, który biernie rozumiemy doskonale, nie podsuwa nam wcale odpowiednich słów, gdy sami mamy przemówić.

Szkoła Speak Up. Źródło: Pixabay.com.
Szkoła Speak Up. Źródło: Pixabay.com.

Zazwyczaj pytania zadawane po angielsku to mniej więcej te same, które możemy usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej po polsku, dlatego też warto po prostu je sobie odświeżyć co jakiś czas, próbując na głos powiedzieć swoje myśli w danym języku. Pierwsze pytania, jak i te o zarobki, zazwyczaj będą po polsku, dlatego też po angielsku najczęściej pyta się np. o osiągnięcia zawodowe i cechy charakteru. Opisz siebie i swoje wady i zalety; przedstaw swoje osiągnięcia i umiejętności, jakich od ciebie wymagano na studiach, praktykach czy w poprzedniej pracy zawartej w CV; opowiedz, co cię motywuje i dlaczego chcesz pracować w tym miejscu – to właśnie najczęstsze pytania zadawane w większości firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *