czas wolny, studenckie życie

Ile kosztuje wychowanie dziecka?

Jak wiadomo, wraz z rozwojem naszej cywilizacji wiek zakładania rodziny się opóźnia. Nie chodzi tylko o fakt, że stulecia temu przeciętny wiek, w którym matki miały pierwsze dziecko, wynosił najwyżej 20 lat, ani że tak samo jest i dziś w wielu krajach Trzeciego Świata. Odejście społeczeństwa od wczesnego zakładania rodziny jest zauważalne także np. w okresie od 1989 roku, a nawet w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilku lat. W Polsce wiek, w którym kobiety rodzą dziecko, wzrósł do ok. 27 lat (według danych Eurostatu), zaś w Europie Zachodniej czy Japonii czasem ten wskaźnik przekracza liczbę 30. Taki proces jest związany między innymi z wydłużeniem procesu powszechnej edukacji – czyli w Polsce głównie studiami. Może on mieć wiele zalet i dla rodziców, i dla dzieci, niemniej – historia przypomina nam, że nie ma powodu, by uważać założenie rodziny w wieku studenckim za rzecz, która nie była już sprawdzona tysiące razy i sprawdziła się. Oczywiście zależy to od wielu indywidualnych wyborów dotyczących stylu życia, ale nie tylko – potencjalni rodzice często zastanawiają się, czy byliby w stanie zwyczajnie utrzymać dziecko. Wejście programu 500+ sprawia, że pytanie to brzmi już nieco inaczej. Rodzice o niskich dochodach mogą oczekiwań dodatkowych 500 zł przez 18 lat, a ci z dwójką dzieci – na 1000 zł bez względu na dochody. I tak dalej. Czy to oznacza, że kwestia finansowa przestaje mieć znaczenie dla osób decydujących się na dziecko? Jak wynika z kalkulacji szacujących, ile kosztuje wychowanie dziecka, może to być w dużej mierze prawdą.

Ile kosztuje wychowanie dziecka? Źródło: Pixabay.com.
Ile kosztuje wychowanie dziecka? Źródło: Pixabay.com.

Kalkulacje te nie są w Polsce dokonywane zbyt często. Jeden z lepszych raportów przygotowało centrum Adama Smitha, jednak opierając się w dużej mierze na szacunkach porównujących warunki polskie do szczegółowych badań np. z USA. Z ich wynikami warto zapoznać się przeglądając artykuły streszczające raport i pozwalające w pewnym przybliżeniu określić, ile kosztuje wychowanie dziecka. W większości krajów Zachodu widać prawidłowość, że pełne koszty utrzymania dziecka mieszczą się w zakresie 15%-30% budżetu rodziny. Z wiekiem dzieci są coraz „droższe”, chociaż różnica w badanych krajach nie jest duża – w USA 15-latek oznacza średnio najwyżej 20% wyższe wydatki, niż niemowlak. Po części wiąże się to z faktem, że większe dzieci nie potrzebują opieki. Większa ilość dzieci oczywiście oznacza mniejsze wydatki „na głowę”, jako że mieszkanie, transport czy np. ubrania i inne rzeczy dla dziecka można efektywniej dzielić.

Całkowity koszt wychowania dziecka do wieku 19 lat oszacowano na 176-190 tys. zł. Jeśli kwalifikujemy się do programu 500+, przez 18 lat otrzymamy 108 tys. zł. Dwójka dzieci to może być dla przeciętnej polskiej rodziny koszt w zakresie 317-350 tys. zł – beneficjenci programu z dwójką dzieci otrzymają łącznie 216 tys. zł. Jak widać, równoważy to w niemałej mierze koszt wychowania dziecka dla polskiego domu o średnich zarobkach, jednak bynajmniej nie w pełni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *