kierunki studiów, rynek pracy, staże dla studentów i absolwentów, studia

Biznes szuka uczelni

biznes szuka uczelni
Źródło: Pinterest

Biznes poszukuje uczelni, uczelnie poszukują biznesu – coraz częściej obydwie strony nawiązują ścisłe relacje. Absolwenci, którzy dzięki temu mogą korzystać ze staży i praktyk są dla pracodawców o wiele bardziej pożądani niż ci, którzy z możliwości pracy podczas studiów nie korzystali. Przede wszystkim zatrudnianie takich osób oznacza niższe koszty i krótszy czas potrzebny na wdrożenie ich do pracy. Korzyści dostrzegają też na szczęście uczelnie, stąd dynamika tej współpracy ostatnio znacznie wzrosła.

Od dwóch lat przedstawiciele pracodawców mogą zasiadać w radach programowych uczelni, a to oznacza, że mogą wspierać proces przygotowania dydaktyki. Nauka teorii dziś już nie wystarcza, w Europie i na świecie poszukuje się wiedzy praktycznej. Hermetyczne zamknięcie środowiska akademickiego na potrzeby biznesu nie doprowadziłoby do niczego. Na szczęście takie podejście jest już historią. Uczelnie zauważyły, że łatwiej jest przyciągnąć studentów, jeśli prowadzi się otwartą współpracę z biznesem.

Studia dla samej idei dla większości młodych ludzi nie są dziś wystarczającą zachętą, by wybrać dany kierunek. Współpraca uczelni z biznesem to również stworzenie takich mechanizmów, które będą ułatwiały młodym ludziom rozwój ich własnej przedsiębiorczości, bo studenci to nie tylko pracownicy, również przyszli pracodawcy. Na rynku liczy się kreatywność i samodzielne myślenie. Wkuwanie na pamięć już nie będzie jedyną przepustką do zaliczenia roku czy zdania egzaminów. Jak wskazują eksperci tempa nabrała zwłaszcza współpraca uczelni z firmami z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, jednak nadal wiele jest obszarów wymagających większego zaangażowania biznesu w proces nauczania. Można więc skonstatować, iż na pewno drgnęło i już na pewno dzwoni, ale jeszcze sporo jest tu do zrobienia. Zmiany wymuszają sami studenci, wybierając te kierunki i te uczelnie, które współpracę z biznesem traktują poważnie.

Polecamy: Staż dofinansowany z urzędu – jak go dostać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *